camovv

9 tekstów – auto­rem jest ca­movv.

"To może być złudze­nie, ale wy­daje mi się, że umiem kochać. Że nau­czyłem się wreszcie."
Ja­cek Podsiadło 

aforyzm • 26 stycznia 2016, 22:39

"Przep­raszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą."
Wisława Szymborska 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 stycznia 2016, 21:53

"Jeżeli ktoś nie kocha cię tak, jak­byś te­go chciał, nie oz­nacza to, że nie kocha cię on z całego ser­ca i po­nad siły."
Gab­riel García Márquez 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 12 stycznia 2016, 22:59

"Ja to na­wet lu­bię, kiedy coś spo­tyka mnie po raz pier­wszy w życiu. To ta­kie... odświeżające. I ja­koś po­cie­szające, że jeszcze nie wszys­tko człowiek przeszedł i zna. Gdy­bym nie miał nadziei, że coś jeszcze zdarzy mi się po raz pier­wszy, to może na­wet bym umarł."
Ja­cek Podsiadło 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 stycznia 2016, 23:21

"(...)
Więc przybądź i jeżeli chcesz mi co zarzucić,
Zarzuć mi ręce na szyję."
Leopold Staff 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2016, 14:34

"A o co­kol­wiek chodzi, nie bierz te­go tak po­ważnie.
Bar­dzo rzad­ko ja­kaś rzecz jest długo po­ważna.
Nap­rawdę. Szczególnie nocą. Noc przesadza."
Erich Ma­ria Re­mar­que "Łuk Triumfalny" 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2016, 15:15

"Nikt nie wie, w ja­ki sposób po­winien przeżyć włas­ne życie." Paulo Coelho 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 grudnia 2015, 19:50

Trwaj chwi­lo, jes­teś piękna! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 grudnia 2015, 22:39

Jeśli w ser­cu, głębo­ko w swoim umyśle czu­jesz ciepło i spokój, kiedy to dzieje się gdy pat­rzysz na drugą osobę, wiedz, że to miłość. Tak do­tyka nas Bóg i łączy nasze ser­ca byśmy wza­jem­nie mog­li pro­wadzić się drogą do światła. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 13 października 2015, 22:46
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 stycznia 2016, 22:39camovv do­dał no­wy tek­st To może być złudze­nie, [...]

17 stycznia 2016, 12:15wdech sko­men­to­wał tek­st Przepraszam dawną miłość, że [...]

17 stycznia 2016, 10:59IKON sko­men­to­wał tek­st Przepraszam dawną miłość, że [...]